Toegankelijkheid

De gemeente Nunspeet werkt er hard aan om de eigen online informatie en dienstverlening gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken en te houden. Wij nemen continu maatregelen om de websites van de gemeente Nunspeet te laten voldoen aan het Besluit Digitale Toegankelijkheid.

Status toegankelijkheidslabel van Ouders met invloed. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

De website Ouder met Invloed voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 niveau AA. Dit staat in de toegankelijkheidsverklaring die gemaakt is op 20-04-2023.

De volledige stand van zaken kunt u nalezen in de uitgebreide toegankelijkheidsverklaring.

Problemen met de toegankelijkheid van deze website?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via onlineteam@nunspeet.nl.

Vermeld bij uw melding de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Ga naar de inhoud